Untitled Document
Untitled Document

บริษัท พรปิยะโฟล์คลิฟท์ ผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยกโฟล์คลิฟท์ (forklift)ใหม่-มือสองสภาพสวยทุกขนาดทุกยี่ห้อจากประเทศญี่ปุ่น เรามีทั้งรถยกโฟล์คลิฟท์(forklift)ระบบดีเซล,เบนซิน+แก๊สLPG, ไฟฟ้าเสาสูง3เมตรถึง8เมตรและมีรถยกโฟล์คลิฟท์(forklift)ให้ท่าน เลือกกว่า100คันนอกจากจะจำหน่ายรถยกโฟล์คลิฟท์(forklift) มือสองแล้วเรายังมีทีมงานช่างมืออาชีพไว้คอยบริการซ่อมทั้งใน และนอกสถานที่อะไหล่แท้ด้วยประสบการณ์ทีมช่างผู้ชำนาญงาน ด้านรถยกโฟล์คลิฟท์(forklift)กว่า 10 ปี

 
 

บริษัทตั้งอยู่ที่ 131 หมู่ 6 ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000

Email : piyaforklift@hotmail.com
Facebook : www.facebook.com/Pornpiyaforklift

Tel : 056-883223 , 056-883235
Fax : 056-000898
Mobile : 095-6394141 , 081-8863939 
Line : Vsr17 , Piyaforklift
Google Map : https://goo.gl/C1anm2

 
Untitled Document
 
•TOYOTA 02-8FD30 ใหม่ป้ายแดง
NO.1009
 
•KOMATSU FD30T-17 รถใหม่ป้ายแดง
NO.1012
 
•KOMATSU FD30T-17 - รถใหม่ป้ายแดง
NO.1011
 
สินค้าพิเศษทั้งหมด »»  
 
 

  • รถโฟล์คลิฟท์มือสองจากญี่ปุ่น TOYOTA
 
•TOYOTA 62-8FD25 - 62686
SOLD
•TOYOTA 8FD40N - 11242
SOLD
•TOYOTA 02-8FDL25 ใหม่ป้ายแดง
NO.1113
     
•TOYOTA 02-8FD30 ใหม่ป้ายแดง
NO.1117
•TOYOTA 7FD25 - 21331
NO.1059
•TOYOTA 32-8FG30 - 60344
NO.1088
     
•TOYOTA 52-8FD30 - 30229
NO.1103
•TOYOTA 02-8FD30 ใหม่ป้ายแดง
NO.1009
•TOYOTA 62-8FD30 - 43284
NO.1089
     
•TOYOTA 02-8FD25 - 30555
NO.1086
•TOYOTA 02-8FD25 - 61613
NO.1024
•TOYOTA 52-8FD25 - 32564
NO.868
     
•TOYOTA 62-8FD15 - 32398
NO.1006
•TOYOTA 8FD25 - 12193
SOLD
•TOYOTA 62-8FD30 ใหม่ป้ายแดง
NO.1057
     
•TOYOTA 8FB25 ใหม่ป้ายแดง
NO.1096
•TOYOTA 50-8FD30 - 11568
SOLD
•TOYOTA 02-8FD30 ใหม่ป้ายแดง
NO.1010
     
•TOYOTA 7FD25 - 26813
NO.626
•TOYOTA 02-7FD30 - 14223
NO.676
•TOYOTA FDZN25 ใหม่ป้ายแดง
SOLD
     
•TOYOTA FDZN25 ใหม่ป้ายแดง
NO.1092
•TOYOTA 02-5FD25 - 12422
NO.965
•TOYOTA 52-8FD30 - 31712
NO.1034
     
•TOYOTA 7FD35 - 15357
SOLD
•TOYOTA 02-7FD25 - 27100
NO.558
•TOYOTA 40-7FB25 - 10799
SOLD
     
•TOYOTA 7FBH15 - 17857
SOLD
•TOYOTA 62-6FD30 - 10653
SOLD
•TOYOTA 62-8FD30 ใหม่ป้ายแดง
NO.1066
     
•TOYOTA 02-7FG30 - 14443
SOLD
•TOYOTA 02-8FG25 - 10906
SOLD
•TOYOTA 50-8FD30 - 30307
SOLD
     
•TOYOTA 02-7FD25 - 38955
SOLD
•TOYOTA 02-8FG25 - 31018
SOLD
•TOYOTA 02-5FD50 - 10608
NO.658
     
•TOYOTA 02-8FG18 ใหม่ป้ายแดง
NO.982
•TOYOTA 02-7FD30 - 17710
NO.717
•TOYOTA 02-8FG25 ใหม่ป้ายแดง
NO.1019
     
•TOYOTA 02-7FD30 - 22998
NO.910
•TOYOTA 8FDL25 - 32077
NO.1025
•TOYOTA FDZN30 ใหม่ป้ายแดง
SOLD
     
•TOYOTA 7FB25 - 23142
SOLD
•TOYOTA 52-8FD30 - 32243
SOLD
•TOYOTA 02-7FD35 - 13614
SOLD
     
•TOYOTA 02-7FG25 - 13266
NO.463
•TOYOTA 50-8FD30 - 31747
SOLD
     

  • รถโฟล์คลิฟท์มือสองจากญี่ปุ่น KOMATSU
 
•KOMATSU FD25C-16
NO.1094
•KOMATSU FD25HT-17 - 323547
SOLD
•KOMATSU FD30T-12 - 529590
1067
     
•KOMATSU FD25T-16 - 726419
SOLD
•KOMATSU FD15H-15 - 333640
SOLD
•KOMATSU FD25W-14 - 552109
NO.436
     
•KOMATSU FD25T-12 - 545101
NO.794
•KOMATSU FD25-11 - 332620
NO.806
•KOMATSU FD25-11 - 441540
NO.983
     
•KOMATSU FD25T-17 - 317463
NO.973
•KOMATSU FD30T-17 (SEMI NEW)
•KOMATSU FD30T-17
NO.984
     
•KOMATSU FD30T-17 - 320398
SOLD
•KOMATSU FG25HT-15 - 574864
NO.585
•KOMATSU FG25T-16 - 713279
NO.464
     

  • รถโฟล์คลิฟท์มือสองจากญี่ปุ่นอื่นๆ
 
•TCM FD30T3CZ
NO.1081
•MITSUBISHI FD30T F14E - 12766
NO.1063
•TCM FD70Z8 - 30E02081
NO.985
     
•MITSUBISHI FD50NT F28C - 50414
SOLD
•TCM FD30T3 - 2N905979
NO.825
•MITSUBISHI FD15T F16D - 55680
NO.1080
     
•TCM FD50T2 - 44H00209
SOLD
•TCM FHD25Z5 - 34E10616
NO.940
•SUMITOMO FD25 - 01318
NO.950
     
•TCM FD80Z8 - 30F00336
NO.1033
•NISSAN YL02M25 - 003373
NO.997
•TCM FD50T2 - 44H00219
NO.1026
     
•TCM FD60Z8 - 30C00274
SOLD
•TCM FD70-2 - 30S00482
SOLD
•TCM FD50T8 - 35H00313
SOLD
     
•TCM FD80-9 - 30L00228
SOLD
•TCM FHD30T3A - 2Z900295
NO.832